Afv Club 1 35 Husky fordon Monterad Mine Detector Mk III kit (förseglat)

Mk Panzer III Merkava IDF 35 1 AC13267 Academy b2b04tnbi11384-Ny stil

AFV Club 35164 1 35 SdKfz 164 Nashorn TankMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.AFV Club AF35013 1 35 Brittisk CVR (T) FV107 Scimitar

Om MSB

AFV Club SE73515 1 350 WWWII USN Type2 LST -1 SE73516 350 Fordon Combo Set
Nytt från MSB
Academy AC13267 1  35 IDF Merkava Mk III Panzer
2019-05-23 kl. 12:56
Källkritiskt tänkande är ett bra sätt att skydda sig från att påverkas av desinformation.AFX HO Giant Raceway Slot bil Race 62.5 'Set MSB tipsar dig om hur du gör för att tänka källkritiskt.
AG020 Makedoniens Hetairoi med spjut av First Legion
2019-05-23 kl. 09:27
En panel med bland andra inrikesminister Mikael Damberg och Beatrice Ask (M) diskuterade vad som behövs för att räddningstjänst bättre ska kunna möta konsekvenser av klimatförändringar, nytt säkerhetspolitiskt läge med mera. Agasuma - Diamond pet DK -3106 1 36 -skala ambulans
Agenmaki av Haruyo Morita 1000 PÅFÖLJD, 1,000 PÅFÖLJDER av Eurografik
2019-05-22 kl. 11:20
Den 19-20 november arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet för femte gången på Kistamässan i StockholmAgr 65533;65533;able Ixo hachette 1 43 Isobloc 64dp 648 Dp buss bilbuss Cr 65533;65533; me & svkonst. MSB medverkar som partner tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
2019-05-21 kl. 10:41
MSB är medarrangör av årets Brandkonferens som startar i dag.AH 1984 - The Horn of Roland - A Lords of skapelsen Expansion Module (Unspelaed) Tema är innovation och förändring och MSB medverkar aktivt i programmet.
AH471 KYOSHO 1 18 BMW 5 SERIER

Mk Panzer III Merkava IDF 35 1 AC13267 Academy b2b04tnbi11384-Ny stil

AHM 1948 ACF -Brill IC -41 Sydöstra gråhound busss, Atlanta, New, 1 50 2019-05-20 kl. 15:30
Idag lanserar MSB en ny resurs för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i den internationella insatsverksamheten. AI523 HELLER HUMBROL KLICCAC MINISTER SPACE SHUTTLE NASA MONTE 52 660I MSB:s insatser har all personal ett ansvar att bidra till att främja jämställdhet. För att stödja detta arbete har myndigheten tagit fram MSB Gender Equality Toolkit som ska fungera som ett uppslagsverk med praktiska tips, råd och exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i olika arbetsområden inom krishantering och fredsfrämjande arbete. Aiguillage cource droit R3 515mm 30 degr 65533;65533;s voie C -HO -1 87 -MARKLIN 24772
2019-05-20 kl. 11:32
Förra årets varma sommar återspeglas i statistiken över räddningstjänstens insatser. Under 2018 ökade framförallt antalet insatser till bränder i skog och mark jämfört med 2017. Antalet insatser till drunkningar och drunkningstillbud ökade också. AIMGAIN GT R35 GT -R 2017 ver.Gradient BEGRÄNSAD 20PCS AIMGAIN modelllllerL 1 18
 

 

 

 

Air Hunter Revell Quadcopter
flygbusss 321 -200 Germania Alltours D -ASTD 1 500 Herpa vinges Sondermodelllllerl AF748 drake ARMOR SD.KFZ.251 7 ausf.C PIONERPANZERWAGEN KURSK 1943 1 72 60277
 

 

flygbusss A380 (A -380) Air France 1 200 skala modelllllerler Airplan av Sky Marks
 

AFV Club 1 35 M10 Tank Destroyerjapan importeraeraera
Design: Enkeria