Airfix A10101A English Electric Canberra B2 B20 1 48 skala Kit

Action Man Allemand 34279 f 65533; 65533;rough R – Greatbåt) (Greman Pardessus - b2b04tnbi41624-Ny stil

Airfix A50160 Dogfall Spitfire Vb & Messerschmitt Bf109E 1 48 skala KitMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.Airfix Airf07114 Junkers Ju87 B -1 Stuka 1 48

Om MSB

Airfix Avro Lancaster B.III (särskild) Dambussters skala 1 72 modelllllerlerl Kit
Nytt från MSB
Action Man - Pardessus Allemand (Greman Greatbåt) – R 65533;rough 65533; f 34279
2019-05-23 kl. 12:56
Källkritiskt tänkande är ett bra sätt att skydda sig från att påverkas av desinformation.Airfix Boeing B -17g flygagaing Fortress Norfolk Cambridgeshire 1 72 modelllllerlerl Kit MSB tipsar dig om hur du gör för att tänka källkritiskt.
Airfix Ferrari 250 LM 1 32 kit
2019-05-23 kl. 09:27
En panel med bland andra inrikesminister Mikael Damberg och Beatrice Ask (M) diskuterade vad som behövs för att räddningstjänst bättre ska kunna möta konsekvenser av klimatförändringar, nytt säkerhetspolitiskt läge med mera. Airfix House Afghanistan Warehouse militär- Medical Service Diorama 1 48
Airfix oöppnad obemannad plastkit av James Bond & udda Job Fights figurer
2019-05-22 kl. 11:20
Den 19-20 november arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet för femte gången på Kistamässan i StockholmAIRFIX stjärnaCRUISER INTERCEPTOR SNAPFIX 905174 (Gerry ANDERSON),1980,Se Pics.. MSB medverkar som partner tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
2019-05-21 kl. 10:41
MSB är medarrangör av årets Brandkonferens som startar i dag.Airhead EZ Breeze Duo 2 Person Lake eller Pool Tube.Bästa pris Tema är innovation och förändring och MSB medverkar aktivt i programmet.
Airmjuk APS 2pcs Hi -Cap U Mag Magazine för FMR ASR UAR M -Serie A -TACS FG Camo

Action Man Allemand 34279 f 65533; 65533;rough R – Greatbåt) (Greman Pardessus - b2b04tnbi41624-Ny stil

Airmjuk Gear E &C M -Series 3in1 Gasdriven 40mm Granatkastjärnae Kort 2019-05-20 kl. 15:30
Idag lanserar MSB en ny resurs för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i den internationella insatsverksamheten. AirmjukhFire 5KU CNC 160mm B -10M Stil Lägre räckningssystem för AK AEG GBBI MSB:s insatser har all personal ett ansvar att bidra till att främja jämställdhet. För att stödja detta arbete har myndigheten tagit fram MSB Gender Equality Toolkit som ska fungera som ett uppslagsverk med praktiska tips, råd och exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i olika arbetsområden inom krishantering och fredsfrämjande arbete. AISAB1 MAGACH -6 TANK företag - FATE AV EN NATIONELL FLAMER AV VAROR
2019-05-20 kl. 11:32
Förra årets varma sommar återspeglas i statistiken över räddningstjänstens insatser. Under 2018 ökade framförallt antalet insatser till bränder i skog och mark jämfört med 2017. Antalet insatser till drunkningar och drunkningstillbud ökade också. AJ736 prydlig leksaker FR 1 43 CAMION UNICE MULTIBENNE MARREL Ref 38A BON ETAT
 

 

 

AK Interactive DZ004 1 24 Drum Can Set
 

AK74 USSR militär- modelllllerler Kit Assault Rifle Airmjuk BB leksak Gun -6mm,0.2J leksakerTAR
Akademie 12285 TBM -3 USS Bunker Hill Air Craft Combat plan Assembly Kit . Airfix 1 24 Supermarine Spitfire Mk.VB Gift Set A5041 BBMF NMIB - Se Detaljinformation
 

 

Akademin 1 35 M13A1 A.P.C Vietnam War 13266 modelllllerlerl Kits Hobby militär- leksak u NK
 

Airfix A009184 modelllllerlerl, Multi, 1 48 skala
Design: Enkeria