BACHMANN OO GAUGE 32 -904DC KLASS 108 2 bil DMU BR blå DCC DIGITAL FETTAD NY

–Stora Gettysburg –Vägar Hill Avalon kampanjen till (SEALD) inbördeskriget amerikanska det för b2b04tgxh81362-Ny stil

BACHMANN 00 - 32 -732 - KLASS 66 532 P &O NEDLLOYD ATLAS FRIGHTLINER - MINT lådaEDMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.BACHMANN 00 GAUGE - 32 -037 - KLASS 20 DIESL 20901 GBRF EUROPOT - lådaED

Om MSB

BACHMANN 00 GAUGE - 32 -460Y - KLASS 171 TURBOstjärna 2 bil DMU SÖDRA modellllerZON
Nytt från MSB
Avalon Hill –Vägar till Gettysburg –Stora kampanjen för det amerikanska inbördeskriget (SEALD)
2019-05-23 kl. 12:56
Källkritiskt tänkande är ett bra sätt att skydda sig från att påverkas av desinformation.BACHMANN 00 GAUGE - 32 -805 - KLASS 47 DIESL BR blå D1547 - lådaED MSB tipsar dig om hur du gör för att tänka källkritiskt.
BACHMANN 00 GAUGE - MR -101 - USA KLASS 0 -6 -0T 1968 USA ARMY TRANSPORT CORPS
2019-05-23 kl. 09:27
En panel med bland andra inrikesminister Mikael Damberg och Beatrice Ask (M) diskuterade vad som behövs för att räddningstjänst bättre ska kunna möta konsekvenser av klimatförändringar, nytt säkerhetspolitiskt läge med mera. Bachmann 00691 HO -skala fullblod Norfolk söder -NS Tågset
BACHMANN 1 160 N SKALE EMPUR BYGGNAD AV UTBILDNING FAKTORN FÖR BACHMANN
2019-05-22 kl. 11:20
Den 19-20 november arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet för femte gången på Kistamässan i StockholmBachmann 13805 HO Union Pacific ’ Tungvikts Observation. MSB medverkar som partner tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
2019-05-21 kl. 10:41
MSB är medarrangör av årets Brandkonferens som startar i dag.Bachmann 24026 N The Broadway begränsad Train Set Tema är innovation och förändring och MSB medverkar aktivt i programmet.
Bachmann 30 -425 - klass 251 Bil Midland Pullman Tren Paquete Nanking blå

–Stora Gettysburg –Vägar Hill Avalon kampanjen till (SEALD) inbördeskriget amerikanska det för b2b04tgxh81362-Ny stil

BACHMANN 31 -189 JUBILEE 45606 FALKLAND ISLAND BR GRÖN Early EMBLEM (WEATHEröd) 2019-05-20 kl. 15:30
Idag lanserar MSB en ny resurs för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i den internationella insatsverksamheten. Bachmann 31 -376 2EPB EMU 5770 SR Grön, rutaI MSB:s insatser har all personal ett ansvar att bidra till att främja jämställdhet. För att stödja detta arbete har myndigheten tagit fram MSB Gender Equality Toolkit som ska fungera som ett uppslagsverk med praktiska tips, råd och exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i olika arbetsområden inom krishantering och fredsfrämjande arbete. Bachmann 31 -591 Diesellok klass 70 70805 Cola järnväg Spur 00
2019-05-20 kl. 11:32
Förra årets varma sommar återspeglas i statistiken över räddningstjänstens insatser. Under 2018 ökade framförallt antalet insatser till bränder i skog och mark jämfört med 2017. Antalet insatser till drunkningar och drunkningstillbud ökade också. Bachmann 31 -691 Dampflok LMS Stanier Mogul 42969 BR Spur 00
 

 

 

Bachmann 31 -959 A4 4 -6 -2 Miles Beevor LNER Gkonster blå 26 MIB
 

 

BACHMANN 32 -429DS - BR grön KLASS 24 D5100 - NYA OCH lådaED - (SUND UTTAGAT
 

BACHMANN OO 31 -585 KLASS 70 FRIGHTLINER DIESL LOCO 70006 DCC SUND lådaED
Design: Enkeria