BACHMANN {65533; 65533OO;65533; GAUGE 32 -550A BR GREN KLASS A1'TORNADO 'STEAM LOCO lådaED

avgångsstation Kontinuerlig Plajärnväg Avancerad b2b04tgxh11368-Ny stil

BACHMANN 00 GAUGE - 31 -376 - KLASS 416 2EPB EMU 570 senare SR MULTIPLE ENHET grönMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.BACHMANN 00 GAUGE - 32 -250X - DUTCH N.S. grön LEVERY 4479 AUSTERITET LOKOMOTIV

Om MSB

BACHMANN 00 GAUGE - 32 -752 - KLASS 57 602 DIESEL FÖRSTA STORA WESTERN RESTORMEL
Nytt från MSB
Avancerad Plajärnväg Kontinuerlig avgångsstation
2019-05-23 kl. 12:56
Källkritiskt tänkande är ett bra sätt att skydda sig från att påverkas av desinformation.BACHMANN 00 GAUGE - 38 -058 - 31 TONNE OCA DROPSIDE EWS WEATHEröd X 4 - NY MSB tipsar dig om hur du gör för att tänka källkritiskt.
Bachmann 00614 HO skala Overland begränsad Ready To Run Train Set
2019-05-23 kl. 09:27
En panel med bland andra inrikesminister Mikael Damberg och Beatrice Ask (M) diskuterade vad som behövs för att räddningstjänst bättre ska kunna möta konsekvenser av klimatförändringar, nytt säkerhetspolitiskt läge med mera. Bachmann 00739 Thomas tankmotorn Whistle och Chuff Trainset OO skala BNIB
BACHMANN 1 87 HO SKALE ÖVERGRIPANDE BEGRÄNSAD UTBILDNING NY FAKTORSÖKNING
2019-05-22 kl. 11:20
Den 19-20 november arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet för femte gången på Kistamässan i StockholmBachmann -2 -6 -0 Mogul - ståard DC - Spectrum (R) -- Denver och Rio Grande Western. MSB medverkar som partner tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
2019-05-21 kl. 10:41
MSB är medarrangör av årets Brandkonferens som startar i dag.Bachmann 29402 On30 Allegheny Iron arbetar 0 -6 -0 Steam med DCC Tema är innovation och förändring och MSB medverkar aktivt i programmet.
BACHMANN 31 -104 BR 4 -6 -0 ståARDKLASS 4 LOKOMOTIV 75069 MINT NXED nq

avgångsstation Kontinuerlig Plajärnväg Avancerad b2b04tgxh11368-Ny stil

Bachmann 31 -212 patriot 5541 Duke of Sutherland LMS Crimson Pre Owend 2019-05-20 kl. 15:30
Idag lanserar MSB en ny resurs för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i den internationella insatsverksamheten. Bachmann 31 -427A OO Gage klass 411 4 -Bil CEP EMU i BR blå & gråI MSB:s insatser har all personal ett ansvar att bidra till att främja jämställdhet. För att stödja detta arbete har myndigheten tagit fram MSB Gender Equality Toolkit som ska fungera som ett uppslagsverk med praktiska tips, råd och exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i olika arbetsområden inom krishantering och fredsfrämjande arbete. Bachmann 31 -626 DCC Listo Br svkonst 0 -6 -0 klass 3f Loco 43762 mänta en Caja Py
2019-05-20 kl. 11:32
Förra årets varma sommar återspeglas i statistiken över räddningstjänstens insatser. Under 2018 ökade framförallt antalet insatser till bränder i skog och mark jämfört med 2017. Antalet insatser till drunkningar och drunkningstillbud ökade också. Bachmann 31 -761 GNR klass C1 4 -4 -2 Atlantnummer 272 GNR grön OO Gage
 

 

 

Bachmann 32 -007 Hall Class No 4920 Dumbleton Hall GWR grön OO Gage
 

Bachmann 32 -150 1 & 32 -150 2 x N -klass 65533;\\3;;;50yrs of Kadar `begränsad Edition
Bachmann 32 -375dc Set Gebaut Drs Direkte Zug Services Klasse 37 6 Lokomotive Bachman 65302 HO GG1 Electric DCC Sound Equipted PRR Toscana röd 5 Stripe
 

 

Bachmann 32 -530DS klass 55 Deltic 55001 {65533;65533; St Paddy 65533;65533;65533;; BR blå with DCC Sound
 

BACHMANN OO GAUGE 31 -963 BR grön KLASS A4 BITERN STEAM LOCO lådaED
Design: Enkeria