BACHMANN 00 GAUGE - 32 -056DC - KLASS 42 VARSKAP BR blå D827 KELLY DCC

Avancerade Dungeons 2 speltillbehör Storlekllt - 3 A slott utgåvan a drakes och b2b04tgxh21374-Ny stil

BACHMANN 00 GAUGE - 32 -425X - KLASS 24 DIESL 97201 RTC DERBY FORSKNINGSmodellllerZONMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.BACHMANN 00 GAUGE - 32 -776 - KLASS 37 0 BR GRÖNSTRÅLKAD KOD D6707 DCC rödAN

Om MSB

BACHMANN 00 GAUGE - 38 -301 - OTA TIMBER WAGON MED LUMBER LOAD EWS lådaED X 3
Nytt från MSB
Avancerade Dungeons och drakes 2 a utgåvan slott A 3 - Storlekllt speltillbehör
2019-05-23 kl. 12:56
Källkritiskt tänkande är ett bra sätt att skydda sig från att påverkas av desinformation.Bachmann 00621 HO skala ChaLLENGER TÅG MSB tipsar dig om hur du gör för att tänka källkritiskt.
Bachmann 00743 HO McKinley Explorer GP40 Tågset
2019-05-23 kl. 09:27
En panel med bland andra inrikesminister Mikael Damberg och Beatrice Ask (M) diskuterade vad som behövs för att räddningstjänst bättre ska kunna möta konsekvenser av klimatförändringar, nytt säkerhetspolitiskt läge med mera. BACHMANN 1 87 HO skala UNION PACIFIC GP7 DIESL LOCO DCC EQUIP F S
Bachmann 1X 37 -087 GWR 7 plankvagn och 1X 37 -068 GWR 5 plankvagn BNIB
2019-05-22 kl. 11:20
Den 19-20 november arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet för femte gången på Kistamässan i StockholmBachmann 29002 On30 Målad & Olastat 2 -4 -4 -2 Steel Cab w DCC. MSB medverkar som partner tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
2019-05-21 kl. 10:41
MSB är medarrangör av årets Brandkonferens som startar i dag.BACHMANN 31 -057 H0 –LOKOMOTIVE STEAM J72 LNER 8693 - LIKA NY låda URSPRUNG Tema är innovation och förändring och MSB medverkar aktivt i programmet.
Bachmann 31 -204 LMS Patriot Class 5530 {65533;65533; Sir Frank Ree 65533;65533;lj5533; LMS Crimson

Avancerade Dungeons 2 speltillbehör Storlekllt - 3 A slott utgåvan a drakes och b2b04tgxh21374-Ny stil

BACHMANN 31 -404 SYDHERN 4 -6 -0 HERRE NELSON KLASS 855'ROBERT BLAKE ' 2019-05-20 kl. 15:30
Idag lanserar MSB en ny resurs för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i den internationella insatsverksamheten. Bachmann 31 -591 klass 70 Diesel70805 colas 21dc 00 skala helt nyI MSB:s insatser har all personal ett ansvar att bidra till att främja jämställdhet. För att stödja detta arbete har myndigheten tagit fram MSB Gender Equality Toolkit som ska fungera som ett uppslagsverk med praktiska tips, råd och exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i olika arbetsområden inom krishantering och fredsfrämjande arbete. Bachmann 31 -692 Dampflok LMS Stanier Mogul 42968 BR Spur 00
2019-05-20 kl. 11:32
Förra årets varma sommar återspeglas i statistiken över räddningstjänstens insatser. Under 2018 ökade framförallt antalet insatser till bränder i skog och mark jämfört med 2017. Antalet insatser till drunkningar och drunkningstillbud ökade också. BACHMANN 31 -958 A4 KLASS 4 -6 -2 LOKOMOTIV 6020 GUILLEMOT BR grön
 
Bachmann 32 -650DS klass 44 Skiddarw BR Gree DCC Ljud OO Gage
 

Bachmann 00 Gage 32 -737 klass 66 ”66065 ” i Ex EWS DB Schenker Liveey Weatherd
Design: Enkeria