Bachmann 31 -656 klass 47 BR grön Weatheröd Exc Cond lådaad DCC

krig Oändligt Avengers b2b04tgxh51464-Ny stil

Bachmann 31 -725 NRM OO Gage samling CITY OF TRURRO 3717 65533;65533;,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.Bachmann 31 -884 Midland klass 4F 44044 BR Late Crest Weatherd OO Gage

Om MSB

Bachmann 31 -979 BR ståard 3MT BR Early Crest 82001
Nytt från MSB
Avengers  Oändligt krig
2019-05-23 kl. 12:56
Källkritiskt tänkande är ett bra sätt att skydda sig från att påverkas av desinformation.Bachmann 32 -068 klass 43 Warship D838 Rapid BR Maroon Full gul Ends OO Gage MSB tipsar dig om hur du gör för att tänka källkritiskt.
Bachmann 32 -135B klass 4575 Prairie Tank nr 5532 BR Grön Late Crest OO Gage
2019-05-23 kl. 09:27
En panel med bland andra inrikesminister Mikael Damberg och Beatrice Ask (M) diskuterade vad som behövs för att räddningstjänst bättre ska kunna möta konsekvenser av klimatförändringar, nytt säkerhetspolitiskt läge med mera. Bachmann 32 -287A klass 101 DMU BR blå & grå (Weatherd) 21DCC NY
Bachmann 32 -389 klass 37 4 37421 Cola järnväg Freight BNIB
2019-05-22 kl. 11:20
Den 19-20 november arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet för femte gången på Kistamässan i StockholmBachmann 32 -522NRM Deltic Prödotyp DP1. MSB medverkar som partner tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
2019-05-21 kl. 10:41
MSB är medarrangör av årets Brandkonferens som startar i dag.BACHMANN 32 -628 KLASS 221 5 bil DMU ARRIVA CROSS LAND OO GAUGE Tema är innovation och förändring och MSB medverkar aktivt i programmet.
Bachmann 32 -763A klass 57 3 57 7302 Tchad Varah DRS Compass blå (Weatherd) OO

krig Oändligt Avengers b2b04tgxh51464-Ny stil

Bachmann 32 -857 9f loco 00 -gauge sencrest (ny) 2019-05-20 kl. 15:30
Idag lanserar MSB en ny resurs för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i den internationella insatsverksamheten. BACHMANN 33 -500 ESSO DALKEITH OIL TANK WAGON 1634 MINT lådaED npI MSB:s insatser har all personal ett ansvar att bidra till att främja jämställdhet. För att stödja detta arbete har myndigheten tagit fram MSB Gender Equality Toolkit som ska fungera som ett uppslagsverk med praktiska tips, råd och exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i olika arbetsområden inom krishantering och fredsfrämjande arbete. Bachmann 38 -427 COVEröd BOGIE HOPPER WAGON Trafiktjänst BEGRÄNSAD ITEM C
2019-05-20 kl. 11:32
Förra årets varma sommar återspeglas i statistiken över räddningstjänstens insatser. Under 2018 ökade framförallt antalet insatser till bränder i skog och mark jämfört med 2017. Antalet insatser till drunkningar och drunkningstillbud ökade också. Bachmann -4 -8 -2 ljus Mountain - Sound and DCC -- Nashville, Chattanooga & St. Lo
 

 

 

BACHMANN 45654 HOOD - OO GAUGE JÄRNVÄGSMOTOR - JUBILEE KLASS - 4 -6 -0
 

Bachmann 51524 HO Canadian National 2 -6 -2 Prairie Steam Loco w Smoke
Bachmann 53502 HO Union Pacific 4 -8 -4 Steam Locomotive & Tender Bachmann 00750 HO Chessie särskild Train Set
 

 

Bachmann 58816 HO Rosie (med Rörande ögon)
 

Bachmann 31 -614 Br Br Classe V3 R 65533;65533;servoir Br svkonst Dernier {65533;65533; Cusson DCC Homologu 65533;; T48;
Design: Enkeria