Bachmann 32 -981 klass 66 66416 Freightiner Powerhaul OO Gage

Revell05472 Avslöja Kit Uss Constitution De modellllerlere De b2b04tgxh91544-Ny stil

Bachmann -35 -076A Dampflok klass E4 0 -6 -2 257 söderern Spur 00Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.Bachmann 37 Robert F Fairlie Regional järnvägways Weatherd 32 -376A - fri Shipping

Om MSB

Bachmann 39 -282 BR mk1 FK Pullman Första köket Umber Cream ROBIN NEW lådaED
Nytt från MSB
Avslöja Revell05472 Kit De modellllerlere De Constitution Uss
2019-05-23 kl. 12:56
Källkritiskt tänkande är ett bra sätt att skydda sig från att påverkas av desinformation.Bachmann -4 -8 -2 ljus Mountain - Sound and DCC -- Nashville, Chattanooga & St. Lo MSB tipsar dig om hur du gör för att tänka källkritiskt.
Bachmann 44480 18 Radius E -Z Bulk (50) HO BACU6648 02289444802
2019-05-23 kl. 09:27
En panel med bland andra inrikesminister Mikael Damberg och Beatrice Ask (M) diskuterade vad som behövs för att räddningstjänst bättre ska kunna möta konsekvenser av klimatförändringar, nytt säkerhetspolitiskt läge med mera. Bachmann 50566 N skala USRA 0 -6 -0 ATSF Locomotive with Switcher & Tender
Bachmann 51461 N skala Baldwin 4 -6 -0 Locomotive W Tender DCC Equipmänt B &O
2019-05-22 kl. 11:20
Den 19-20 november arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet för femte gången på Kistamässan i StockholmBachmann 52705 HO Western & Atlantic järnvägroad American 4 -4 -0 DCC Sound. MSB medverkar som partner tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
2019-05-21 kl. 10:41
MSB är medarrangör av årets Brandkonferens som startar i dag.Bachmann 54403 HO Södra 2 -8 -2 Mikado w Long Steam Locomotive and Tender Tema är innovation och förändring och MSB medverkar aktivt i programmet.
Bachmann 58818 GRUMPY DIESL W RÖR EYES

Revell05472 Avslöja Kit Uss Constitution De modellllerlere De b2b04tgxh91544-Ny stil

Bachmann 617112 HO Wisconsin Central EMD GP38 -2 Diesel Locomotive 2019-05-20 kl. 15:30
Idag lanserar MSB en ny resurs för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i den internationella insatsverksamheten. Bachmann 63526 HO skala SF GP40 LOCOI MSB:s insatser har all personal ett ansvar att bidra till att främja jämställdhet. För att stödja detta arbete har myndigheten tagit fram MSB Gender Equality Toolkit som ska fungera som ett uppslagsverk med praktiska tips, råd och exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i olika arbetsområden inom krishantering och fredsfrämjande arbete. Bachmann 65604 - Diesellok EMD GP7 der Atlantic Coast Line, Digital Sound
2019-05-20 kl. 11:32
Förra årets varma sommar återspeglas i statistiken över räddningstjänstens insatser. Under 2018 ökade framförallt antalet insatser till bränder i skog och mark jämfört med 2017. Antalet insatser till drunkningar och drunkningstillbud ökade också. Bachmann 67204 HO Norfolk Södra EMD SD40 -2 Diesel Locomotive Sound DCC
 

 

 

Bachmann 743 Alaska järnvägroad McKinley Explorer Train Set 02289990734
 

 

Bachmann BAC73203 HO Bay Window Caboose Roof promänad, ERIE.Tåg Bachmann
Bachmann Branch -Line 32 -550B klass A1 60163 (”FRAMTIDE 65533 ”,TORNADO FRAR5533; [BR) ”grön Early Emblem ” Gå direkt till
 
 
 

Bachmann 32 -912A klass 108 Tre Bil DMU BR blå (Weatherd) 8DCC NY
Design: Enkeria