1950 NSU Prinz III Röd med vit Roof av BoS modelllllerler LE av 1000 1 18 skala New

10mm medeltida Franska (28675) cav - figurer 39 krigarriddare 100yrs - b2b04ixgv41624-Ny stil

1950 -talet Hoplong Cassidy Bond Bread Etikett Häng upp albumMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.1950 -talet Sovjetisk OHK CELLULLOID leksak Doll bebis i CAP

Om MSB

1950 -talet.moko.Matchlåda.Lesney.2 en MUIR HILL DUMPER.Metall hjul.Mint i låda.
Nytt från MSB
10mm medeltida   Franska - 100yrs krigarriddare 39 figurer - cav (28675)
2019-05-23 kl. 12:56
Källkritiskt tänkande är ett bra sätt att skydda sig från att påverkas av desinformation.1950 s prydlig Superleksak, Big Bedford Heinz med Ketchup Bottle, Original MSB tipsar dig om hur du gör för att tänka källkritiskt.
1950 s US Made Nylint Howdy Doody Pumpbilene Tin Wind Up Go Kkonst leksak W Orig låda
2019-05-23 kl. 09:27
En panel med bland andra inrikesminister Mikael Damberg och Beatrice Ask (M) diskuterade vad som behövs för att räddningstjänst bättre ska kunna möta konsekvenser av klimatförändringar, nytt säkerhetspolitiskt läge med mera. 1950s Pedal båt Rare Metal Pedal bil samlaor Show PAPPA FÖR BEHÖRIG BESKRIVNING
1951 STUDEBAKER CHAMPION 1 18 HÖGway 61 ÖPPENING HOOD, DÖRRAR OCH TRUNK HI DETALJERAD
2019-05-22 kl. 11:20
Den 19-20 november arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet för femte gången på Kistamässan i Stockholm1953 Chevrolet Bel Air HT Promo, kvalitetrad 7 -8 ut i 10.. MSB medverkar som partner tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
2019-05-21 kl. 10:41
MSB är medarrangör av årets Brandkonferens som startar i dag.1953 Tonka Semi Tractor Tema är innovation och förändring och MSB medverkar aktivt i programmet.
1954 MERCEDES BENZ 300 SL Bburago 1 18 Italien 3214 Miglia 1000 Burago

10mm medeltida Franska (28675) cav - figurer 39 krigarriddare 100yrs - b2b04ixgv41624-Ny stil

1955 Chevy Belair Indy Pace Bil 1 18 Ertl American Muscle 7124 2019-05-20 kl. 15:30
Idag lanserar MSB en ny resurs för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i den internationella insatsverksamheten. 1955 Hanomag R35 Tractor röd with Roof 1 18 MinichampsI MSB:s insatser har all personal ett ansvar att bidra till att främja jämställdhet. För att stödja detta arbete har myndigheten tagit fram MSB Gender Equality Toolkit som ska fungera som ett uppslagsverk med praktiska tips, råd och exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i olika arbetsområden inom krishantering och fredsfrämjande arbete. 1955 Volkswagen Kafer Beetle lila 1 18 modelllllerlerlbil von Maisto Beige blå
2019-05-20 kl. 11:32
Förra årets varma sommar återspeglas i statistiken över räddningstjänstens insatser. Under 2018 ökade framförallt antalet insatser till bränder i skog och mark jämfört med 2017. Antalet insatser till drunkningar och drunkningstillbud ökade också. 1956 Ford Sunliner Kongrönible 1 18 skala American Muscle
 

 

 

1957 Chevrolet Bel Air 4DR HT Promo (Friktion), kvalitetrad 9 från 10.
 

1957 Chevy Pedal bil årgång varm Rod Metal samlaor PAPPA FÖR BEHÖRIG BESKRIVNING
1957 MERCEDES BENZ 190 SL CABRIOLET blå 1 18 DIESCAT modelllllerL bil AV NOREV 183400 1939 DOLOMITE KONgrönIBARA RODSTER TRIUMPH 1 AV RAREST prydlig modelllllerL TRIUMPH
 

 

1958 Chevrolet Impala Congrönible 1 24 blå bil Motormax samlaor Ed leksak 73200
 

1950 prydlig killy SLUMBERLAND VAN NÄRMARE MINT W NÄRMARE MINT låda
Design: Enkeria