1955 prydlig BIG BEDORD VAN HEINZ EXC W EXC låda

12 OBEGRÄNSAD VERSIONER OÄNDRAD LAND BASISK (A,B,C) magi MTG SPELAR 3 3 ISLAND b2b04ixgv81704-Ny stil

1955 Jo -Han Plymouth Mycket sällsynt TAXI promo bil STRATEG SUPERB Chrysler MoParMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser.1955 Pontiac Police bil 1 18 Sunstjärna 5046

Om MSB

1956 Bentley S1 Continental Park Ward DHC i 1 43 skala av Matrix MX10201 -041
Nytt från MSB
12 OBEGRÄNSAD ISLAND 3 VERSIONER 3 SPELAR MTG magi (A,B,C) BASISK LAND OÄNDRAD
2019-05-23 kl. 12:56
Källkritiskt tänkande är ett bra sätt att skydda sig från att påverkas av desinformation.1956 Ferrari D50 Set GP Belgium & Alberto Asbili 1 18 skala CMC M -184 MSB tipsar dig om hur du gör för att tänka källkritiskt.
1956 Nash Metropolitan blå Franklin Mint 1 24 w låda
2019-05-23 kl. 09:27
En panel med bland andra inrikesminister Mikael Damberg och Beatrice Ask (M) diskuterade vad som behövs för att räddningstjänst bättre ska kunna möta konsekvenser av klimatförändringar, nytt säkerhetspolitiskt läge med mera. 1957 Chevrolet Bel Air Conv. Promo, kvalitetrad 9 av tio.
1957 Chevy Bel Air grön 1 24 skala American Classic Premium tärningskast modelllllerler Bil
2019-05-22 kl. 11:20
Den 19-20 november arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet för femte gången på Kistamässan i Stockholm1957 prydlig FIELD konstILLAR TRAKTOR MINT W NÄRMARE MINT låda. MSB medverkar som partner tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
2019-05-21 kl. 10:41
MSB är medarrangör av årets Brandkonferens som startar i dag.1957 Oldsbilene årgång Jo -Han Promo modelllllerler, röd Tema är innovation och förändring och MSB medverkar aktivt i programmet.
1958 Chevrolet Corvette I låda Franklin Mint 1 43 skala Die -Cast

12 OBEGRÄNSAD VERSIONER OÄNDRAD LAND BASISK (A,B,C) magi MTG SPELAR 3 3 ISLAND b2b04ixgv81704-Ny stil

1958 FERRARI 250 HEAD röd Danbury Mint 1 24 2019-05-20 kl. 15:30
Idag lanserar MSB en ny resurs för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i den internationella insatsverksamheten. 1958 Plymouth Fury HT Promo, kvalitetrad 8 -9 av tio.I MSB:s insatser har all personal ett ansvar att bidra till att främja jämställdhet. För att stödja detta arbete har myndigheten tagit fram MSB Gender Equality Toolkit som ska fungera som ett uppslagsverk med praktiska tips, råd och exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i olika arbetsområden inom krishantering och fredsfrämjande arbete. 1959 Cadillac Ambulance vit Precision samling begränsad Edition 1 18 tärningskast
2019-05-20 kl. 11:32
Förra årets varma sommar återspeglas i statistiken över räddningstjänstens insatser. Under 2018 ökade framförallt antalet insatser till bränder i skog och mark jämfört med 2017. Antalet insatser till drunkningar och drunkningstillbud ökade också. 1959 Ford Congrönible, Dealer Promo, röd med vita säten.
 

 

 

1959 Ranchero AMT Dealer Promo Mycket trevligt
 

1960 prydlig LORRY MONTERAD KONCRET MIXER, W GRY DRUM EXC EXC låda
1960 -talet Faller MERCEDES 230 Slot Bil BL BL UNRUN HO lådaED 1950 s BATTERIERADE PIGGY COOK TIN LITHO BURGER CHEF S BBQ BUDD
 

 

1960 -talet.Lesney.Matchlåda.26 ERF,GREE PLASTIC hjul.CEmänT.MIXER,MIB.ALL Orignal
 

1955 Chevy Pedal bil BelAir årgång Metal Sale UPPFYLLD BESKRIVNING
Design: Enkeria